Aanmelding Regioprestatie wijkgerichte samenwerking

 
 
De Regioprestatie “Wijkgerichte Samenwerking” Zuidoost Brabant is per 1 januari 2016 van start gegaan. Met deze regioprestatie worden huisartsenpraktijken gestimuleerd en gefaciliteerd om de noodzakelijke samenwerking in de wijk tot stand te brengen. Het doel van deze samenwerking is dat mensen geholpen worden met hun gezondheid via een meer wijkgerichte aanpak binnen zorg en welzijn.
Door een technische storing was het aanmeldformulier tijdelijk niet bereikbaar. Inmiddels is dit hersteld.
Wilt u met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 in aanmerking komen voor een vergoeding en hebt u zich nog niet aangemeld, doe dit dan alsnog.
In de Nieuwsflits van juni 2016 meer informatie over de contractering.
Het volledige dossier Regioprestatie wijkgericht samenwerken vindt u hier.