Enquête NZa monitor Hoofdlijnenakkoord staat online

 
 
Enquête NZa monitor Hoofdlijnenakkoord staat online
Huisartsen kunnen vanaf vandaag 11 februari tot en met vrijdag 22 februari de NZa-enquête invullen. Dit onderzoek is een onderdeel van de NZa-monitoring van het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022. Huisartsen geven via deze enquête aan in hoeverre zij de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord terugzien in het contract en in de dagelijkse praktijk. De LHV hoopt op zoveel mogelijk deelnemers.

Neem deel aan de enquête via onderstaande knop:

Naar de enquête

NZa-monitoring

Met de start van Monitoring geeft de NZa uitvoering aan onze afspraak om een onafhankelijk partij het akkoord te laten monitoren. Dit was een belangrijk punt voor de LHV. De NZa voert de monitor uit door middel van interviews met verzekeraars en zorgaanbieders, analyse/vergelijking van de (standaard)contracten en analyse/vergelijking van de declaraties. Daarbij komt dus deze brede enquête onder praktijkhouders. Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk huisartsen deelnemen.

Uitwerking Hoofdlijnenakkoord

In april levert de NZa naar verwachting de eerste monitor op. Dit is de eerste in een jaarlijkse reeks waarmee we de komende jaren in beeld krijgen of en hoe de afspraken van het Hoofdlijnenakkoord uitgewerkt zijn in afspraken en de contracten van huisartspraktijken en huisartsenorganisaties. Op basis van de monitor gaat de LHV met ZN en VWS verder in gesprek om de uitwerking in de regio’s verder te stimuleren, met als doel om de in het Hoofdlijnenakkoord beschikbaar gestelde middelen in te zetten in de praktijken. Dit voor een goed toegerust ondersteunend team en Meer Tijd Voor De Patiënt.