Huisartsen gevraagd voor deelname aan online interview: verwijzing en communicatie tussen artsen en fysiotherapeuten

 
 
Dit onderzoek is opgezet om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de verwijsbrief en hoe de communicatie verloopt tussen de paramedicus en de medicus bij musculoskeletale klachten.

Uw medewerking wordt gevraagd voor een onderzoek naar de verwijzing en communicatie tussen artsen en fysiotherapeuten. Hiertoe is een online vragenlijst in te vullen; dit vergt ongeveer 10-15 minuten. De vragenlijst is bedoeld voor gevestigd huisartsen, waarnemers en hidha's.

Het verzoek is afkomstig van Stijn Geraets, orthopedisch chirurg in opleiding, Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis te Tilburg. De studie is opgezet om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de verwijsbrief en hoe de communicatie verloopt tussen de paramedicus en de medicus bij musculoskeletale klachten. Aan de hand van de uitkomsten zullen eventuele verbeterpunten voorgesteld worden.

De vragenlijst is anoniem, waardoor uw anonimiteit volledig is gewaarborgd. Het betreft een nationaal onderzoek onder fysiotherapeuten, huisartsen en orthopedisch chirurgen.