‘Samen op weg naar een nieuwe ANW invulling in Zuidoost Brabant’

Een gezamenlijk initiatief van het Bestuurlijk Netwerk Huisartsenorganisaties
 
 
De afgelopen periode heeft het Bestuurlijk Netwerk Huisartsenzorg (SGE, PoZoB, ELAN, DOH, HAP Oost-Brabant, SHoKo en de LHV-Huisartsenkring Zuidoost Brabant) een uitgebreide verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor intensieve samenwerking rondom het thema ANW. Door dit op het niveau van het BNH op te pakken wordt gezamenlijke besluitvorming, en dus vertegenwoordiging van álle huisartsen, ongeacht bij welke organisatie(s) aangesloten, gewaarborgd.

Onder de werktitel ‘Samen op weg naar een nieuwe ANW invulling in Zuidoost Brabant’ zijn afspraken gemaakt over een uit te voeren traject. Een traject dat moet leiden tot een gedragen oplossing voor de regio met mogelijk sub-regionale uitvoeringsvarianten. Geen gemakkelijke opgave binnen het krachtenveld van de regio Zuidoost Brabant. Samenwerking met belanghebbende partners is derhalve noodzakelijk. Uiteindelijk zullen álle stakeholders betrokken moeten zijn: zorgverzekeraars, ziekenhuizen, VVT, GGZ, etc. …..

Parallel aan dit traject lopen er operationele projecten vanuit de HAP Oost-Brabant en SHoKo om de ANW-zorg op orde te houden.

Gaandeweg hopen we de diverse sporen te kunnen samenvoegen, om uiteindelijk te komen tot een goed continuüm van dag- én ANW-zorg voor alle inwoners van Zuidoost Brabant.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen! 

Voor vragen kunt u terecht bij de deelnemende organisaties BNH of bij het BNH-secretariaat (via huisartsenkringzob@lhv.nl)