"Samenwerking eerstelijnszorg en welzijn is de nieuwe norm"

Resultaat Zorg om Zorg 12 oktober 2017
 
 
"Samenwerking eerstelijnszorg en welzijn is de nieuwe norm"
Op de drukbezochte bijeenkomst Zorg om de Zorg op 12 oktober peilden huisartsen met koepels, overheden, gemeenten en zorgverzekeraars de acties die nodig zijn om gelijke zorg voor alle burgers te realiseren en gezondheidsverschillen in Nederland te verkleinen.
Er is weliswaar sprake van vooruitgang - sinds de eerste Zorg om Zorg bijeenkomst in  februari 2017 is er meer aandacht voor achterstandsproblematiek - maar er is nog veel te doen. Zo is de huidige indeling van postcodes voor het achterstandstarief niet uit te leggen en heeft dit volgens één van de deelnemers meer weg van een Postcode Loterij. 

Tijdens de bijeenkomst is commitment verkregen om initiatieven zoals Krachtige Basiszorg verder uit te werken. De LHV, NZA, InEen en het ministerie van VWS hebben daar intenties over uitgesproken. Het komt er nu op aan om deze intenties in daden om te zetten.
De mogelijkheden van de nieuwe betaaltitel voor Organisatie en Infrastructuur bieden zeker mogelijkheden, maar èchte opossingen vragen ook een andere manier van kijken, leren en werken.
En een lange adem.....

U kunt het persbericht naar aanleiding van de bijeenkomst Zorg om Zorg hier inzien.
Een verslag volgt later.