Vacature Kringvoorzitter

 
 
Na twee termijnen van 4 jaar als kringbestuurder actief te zijn geweest, en het laatste jaar als voorzitter, moeten we per 31 maart a.s.afscheid nemen van Wim Heres.

Het kringbestuur zoekt een huisarts die zijn rol wil overnemen. Wat staat u dan te wachten? Als kringbestuurder kiest u er voor de huisartsenzorg te vertegenwoordigen in een periode waarin samenwerken met andere disciplines meer dan ooit de agenda bepaalt. De afgelopen jaren zijn veel verbindingen gelegd tussen diverse bestuurlijke en uitvoerende lagen van huisartsenorganisaties, zorginstellingen en gemeenten. De kring is vaste gesprekspartner aan talloze overlegtafels. U bent vertegenwoordiger van de huisarts in deze regio ongeacht hoe georganiseerd, u ontmoet interessante nieuwe mensen, u bepaalt mede wat belangrijk is voor de regionale huisartsenzorg, en u bent altijd op de hoogte van de laatste informatie.
Concreet betekent dit 1x per maand een bestuursvergadering, 3x per jaar een leden discussieavond rondom een thema.en 6x per jaar een LHV LedenRaad bijeenkomst. Als voorzitter bent u aanspreekpunt voor stakeholders als ook voor leden, heeft u regelmatig overleg met bestuurders en beheert u tevens een eigen portefeuille met projectvoorstellen, samenwerkingsovereenkomsten en dergelijke die wachten op uw beoordeling: is de huisartsenzorg hiermee gediend?
Gemiddeld zult u 6-8 uur per week nodig hebben. Uiteraard kunt u rekenen op ondersteuning van het kringbureau en een passende vergoeding. Voor een volledig profiel klik hier.
Ten behoeve van een goede vertegenwoordiging van het gebied Zuidoost Brabant zoeken we bij voorkeur een huisarts uit de regio Helmond.

Eén van de huidige bestuursleden, Wim Heres, Marianne Zweipfenning of Maurits Westein, kan mondeling meer informatie geven. Neem gerust contact met hen op! Liefst via het kringbureau 040-2310638. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een brief inclusief CV vóór 1 maart a.s. te mailen naar huisartsenkringzob@lhv.nl t.a.v. het kringbestuur.