Dossiers

 
Achterstandsfonds

Achterstandsfonds

Om de huisartsenzorg in achterstandsgebieden te versterken en randvoorwaarden te bieden, hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maatregelen getroffen en beleid ontwikkeld.
Mentorschap

Mentorschap

Het mentor-menteeprogramma gaat uit van het principe voor huisartsen door huisartsen. Een ervaren huisarts (mentor) wordt vrijwillig een tijd (max. 9 maanden, frequentie max. 1 keer per 6 weken) gekoppeld aan een minder ervaren huisarts (mentee). Op deze manier kunnen zowel professionele vaardigheden (wel/geen eigen praktijk? hoe ben ik als werkgever en collega? etc.) als persoonlijke vaardigheden (waar wil ik over vijf jaar zijn? wel/geen bestuursfunctie? etc.) met elkaar worden gedeeld. Dit met als doel om van elkaar te leren.
HaROP

HaROP

In een acute situatie kunt u contact opnemen met het huisartsencrisisteam: 088-8765299 (kantooruren) of 06- 20997886 (ANW).

Regioprestatie 2018-2019

Voor 2018 en 2019 bestaat de Regioprestatie uit 2 deelprestaties: borging wijkgerichte samenwerking en palliatieve zorg.
Vluchtelingen

Vluchtelingen

De vluchtelingencrisis raakt ook de huisartsenzorg. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen crisisnoodopvang en reguliere opvang van vluchtelingen.
Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid is een belangrijk thema in Zuidoost Brabant.
Huisarts & Gemeente

Huisarts & Gemeente

Per 2015 hebben gemeenten extra taken die voorheen landelijk werden georganiseerd, waaronder taken uit de AWBZ. Wat betekent dit voor huisartsen?
ICT

ICT

In de regio Zuidoost Brabant is ICT een belangrijk thema waaraan op veel fronten wordt gewerkt.