Dossiers

 
Vluchtelingen

Vluchtelingen

De vluchtelingencrisis raakt ook de huisartsenzorg. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen crisisnoodopvang en reguliere opvang van vluchtelingen.
Achterstandsfonds

Achterstandsfonds

Om de huisartsenzorg in achterstandsgebieden te versterken en randvoorwaarden te bieden, hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maatregelen getroffen en beleid ontwikkeld.

Regioprestatie Wijkgericht Samenwerken

De Regioprestatie “Wijkgerichte Samenwerking” Zuidoost Brabant is per 1 januari 2016 van start gegaan. Met deze regioprestatie worden huisartsenpraktijken gestimuleerd en gefaciliteerd om de noodzakelijke samenwerking in de wijk tot stand te brengen. Het doel van deze samenwerking is dat mensen geholpen worden met hun gezondheid via een meer wijkgerichte aanpak binnen zorg en welzijn.
Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid is een belangrijk thema in Zuidoost Brabant.
Huisarts & Gemeente

Huisarts & Gemeente

Per 2015 hebben gemeenten extra taken die voorheen landelijk werden georganiseerd, waaronder taken uit de AWBZ. Wat betekent dit voor huisartsen?
HaROP

HaROP

De Huisartsenkring Zuidoost Brabant heeft in samenwerking met de GHOR's en HAP's op provincie-niveau een Huisartsen Rampen OpvangPlan (HaROP) uitgewerkt. In dit dossier vindt u hierover informatie.
ICT

ICT

In de regio Zuidoost Brabant is ICT een belangrijk thema waaraan op veel fronten wordt gewerkt.