HaROP

 
HaROP
In een acute situatie kunt u contact opnemen met het huisartsencrisisteam: 088-8765299 (kantooruren) of 06- 20997886 (ANW).

Het HaROP borgt de continuïteit van de huisartsenzorg bij calamiteiten, zowel bij (flits)rampen als bij een infectieziekte-uitbraak.

Huisartsen zijn zelf verantwoordelijk voor het voorbereiden en leveren van verantwoorde zorg onder alle omstandigheden. In Zuidoost Brabant is een Huisartsen RampenOvangPlan (Harop) opgesteld. Het HaROP is door de Huisartsenposten Oost-Brabant en kringledenraad goedgekeurd als model voor huisartsenzorg bij calamiteiten. Het HaROP wordt jaarlijks ge-update; de sleutelfunctionarissen worden jaarlijks geschoold.

Op dit moment liggen er de volgende documenten (meest recente versies):

In alle plannen is er nadrukkelijk aandacht voor de financiële randvoorwaarden.