Huisarts & Gemeente

 
 
Huisarts & Gemeente
Per 2015 hebben gemeenten extra taken die voorheen landelijk werden georganiseerd, waaronder taken uit de AWBZ. Wat betekent dit voor huisartsen?

Gemeenten spelen een steeds grotere rol in lokale zorg en ondersteuning aan burgers en dat maakt dat huisartsen en gemeenten -nog- meer moeten samenwerken. Om deze samenwerking te ondersteunen en te verbeteren hebben de LHV en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een digitale werkmap 'Samen werken in de wijk' samengesteld.
Aan deze werkmap is inmiddels een 'Addendum jeugd' toegevoegd.

Wmo en verwijzen
Door de nieuwe taken zult u meer patiënten naar de gemeente verwijzen voor hulp of ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning - Wmo). Het is waardevol om een overzicht te hebben hoe u patiënten kunt doorverwijzen (naar wie of naar welk loket). Wij hebben voor u deze Wmo-gegevens per gemeente op een rijtje gezet.

Wmo en medische gegevensverstrekking
De nieuwe Wmo schept veel ruimte voor het verwerken en uitwisselen van informatie, waaronder medische gegevens. De LHV is kritisch op dit punt: hoe worden de gegevens opgeslagen en voor wie zijn ze inzichtelijk? Wij ontvangen signalen dat patiënten hun complete dossier opvragen, om het door te geven aan gemeenten of derden (bijvoorbeeld bureaus die mensen helpen met het aanvragen van ondersteuning). Instanties mogen alléén met toestemming van de patiënt middels gerichte vragen medische informatie opvragen bij de behandelend arts.
De Huisartsenkring heeft aan alle wethouders Zorg in Zuidoost Brabant middels een brief het medisch beroepsgeheim en de KNMG Richtlijn inzake het omgaan met medische gegevens onder de aandacht gebracht. Een nieuwe Wegwijzer van de KNMG helpt zorgverleners bij de afweging welke medische informatie zij mogen of moeten delen. En het geeft alle betrokkenen inzicht in het belang van het medisch beroepsgeheim: komen tot de beste hulp aan mensen die dat nodig hebben.

Themabijeenkomst Huisarts & Gemeente: "samen werken aan samenwerken"
Op 26 februari 2015 hebben huisartsen en gemeenten (wethouders, beleidsambtenaren) elkaar ontmoet in het Evoluon tijdens een themabijeenkomst. De aldaar gehouden presentaties vindt u hier:

  • Presentatie kringbestuur: wijzigingen wetgeving, Handreiking Huisarts & Gemeente + addendum jeugd, medische gegevensverstrekking, LHV-monitor
  • Presentatie Vilans: hervorming langdurige zorg
  • Presentatie VS E. Veld: ouderenzorg
  • Presentatie huisarts A.M. der Kinderen: kind en jeugd zorg

Regioprestatie 'Wijkgericht Samenwerken'
De samenwerkende huisartsenorganisaties in Zuidoost Brabant hebben met zorgverzekeraars VGZ en CZ een regioprestatie 'Wijkgericht Samenwerken' ontwikkeld. Deze prestatie wordt door de zorgverzekeraars m.i.v. 1-1-2016 voor de duur van 2 jaar ter contractering aangeboden aan alle gevestigde huisartsen in Zuidoost Brabant. De inhoudelijke beschrijving van de regioprestatie vindt u hier.