Kwaliteitsbeleid

 
 
Kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsbeleid is een belangrijk thema in Zuidoost Brabant.

In Zuidoost Brabant wordt de kwaliteit- en deskundigheidsbevordering vormgegeven door KOH (Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg). 
Data-informatie en meetgegevens worden verzorgd door Meetpunt Kwaliteit.

Sinds begin 2011 kent de regio een Kwaliteitsraad; zie hier voor nadere informatie over doelstelling, taak en werkwijze.