Kwaliteitsraad

 
 
De Kwaliteitsraad bestaat sinds 1 februari 2011. De Kwaliteitsraad is een commissie van de Huisartsenkring Zuidoost Brabant.

Leden van deze raad zijn:

  • Jos Dijkmans
  • Marjolein Oerlemans
  • Susan Pruijsen

Doelstelling van de Kwaliteitsraad is:

  • Het accorderen van regionale zorginhoudelijke (werk)afspraken met de beroepsgroep huisartsen en daarmee het committeren daaraan namens hen.
  • Formulering van samenhangende en heldere uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid binnen de huisartsenzorg in de regio Zuidoost Brabant, in nauwe afstemming met het kringbestuur, zo mogelijk geconcretiseerd in een regionaal kwaliteitsplan
  • Afstemming tussen de diverse betrokken regionale (huisartsen)organisaties over de uitvoering van het kwaliteitsbeleid
  • Het continu en systematisch monitoren van de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio Zuidoost Brabant

Een volledige notitie terzake taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vindt u onderstaand, evenals de procedurebeschrijving, inclusief toetsingscriteria, en het aanvraagformulier voor toetsing (werk)afspraak.

Kwaliteitsraad notitie
Procedurebeschrijving inclusief toetsingscriteria
Aanvraagformulier toetsing regionale (werk)afspraak 

De Kwaliteitsraad is te bereiken via het kringbureau: tel. 085-0480009, m.vandoremalen@lhv.nl

Verslaglegging over de Kwaliteitsraad is opgenomen in de Jaarverslagen van de Huisartsenkring.