Regioprestatie Wijkgericht Samenwerken

 
 
De Regioprestatie “Wijkgerichte Samenwerking” Zuidoost Brabant is per 1 januari 2016 van start gegaan. Met deze regioprestatie worden huisartsenpraktijken gestimuleerd en gefaciliteerd om de noodzakelijke samenwerking in de wijk tot stand te brengen. Het doel van deze samenwerking is dat mensen geholpen worden met hun gezondheid via een meer wijkgerichte aanpak binnen zorg en welzijn.

Deze regioprestatie is het resultaat van samenwerking tussen alle huisartsenorganisaties in de regio Zuidoost Brabant (DOH, ELAN, PoZoB, SGE, Huisartsenkring Zuidoost-Brabant) en zorgverzekeraars CZ en VGZ. 

Voor een uitgebreide inhoudelijke beschrijving verwijzen we hier kortheidshalve naar de tekst van de regioprestatie zelf. In deze tekst kunt u specifiek nalezen wat er van u wordt verwacht als u deelneemt aan deze regioprestatie. Informatie over de contractering vindt u in de Nieuwsflits van juni 2016.

Elke zorggroep heeft een projectleider aangewezen die kan ondersteunen bij de implementatie. Voor inhoudelijke vragen over de regioprestatie kunt u bij hen terecht. 

Ook is een Toolbox beschikbaar met de volgende inhoud: 

Formats 

 1. Prestatie toelichting regioprestatie
 2. Plan van Aanpak / Verbeterplan wijkgericht samenwerken            
 3. Samenwerkingsprotocol wijkgericht samenwerken          
 4. Verklaring verantwoording jaar 1 Regioprestatie
 5. Aanvraagformulier informatie uitwisseling

 Achtergrondinformatie 

 1. Samenwerking voor goede wijkzorg, een praktische handreiking
 2. Casus schrijven
 3. Artikel Beroepsgeheimen en sociaal domein
 4. Infographic Decentralisaties sociaal domein – Twijnstra Gudde
 5. Vilans infographics
  1. De juiste professional op het juiste moment – sociale wijkteams
  2. De juiste professional op het juiste moment – specialisten