Regioprestatie 2018-2019

 
 
Voor 2018 en 2019 bestaat de Regioprestatie uit 2 deelprestaties: borging wijkgerichte samenwerking en palliatieve zorg.

Voor de uitvoering van de regioprestatie wordt door beide zorgverzekeraars in totaal € 2 per ingeschreven verzekerde per jaar beschikbaar gesteld. Uit dit bedrag moeten zowel de inspanningen binnen de huisartsenpraktijk als de projectleiding en ondersteuning vanuit de zorggroepen betaald worden.
PoZoB, DOH en SGE hebben ervoor gekozen om de gelden voor de projectleiding en ondersteuning rechtstreeks bij de zorgverzekeraars te declareren. ELAN brengt achteraf de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de projectleiding en ndersteuning bij de huisartsen in rekening.

 Aanmeldingsprocedure

  • De huisartsen in de regio Zuidoost Brabant kunnen kiezen uit de twee genoemde deelprestaties. Het is aan de huisartsen een keuze te maken of ze beide deelprestaties uit gaan voeren, of een keuze maken voor een van beide. De keuze wordt per praktijk gemaakt.
  • De aanmelding verloopt via uw zorggroep. Zij zullen u over de nadere details hiervan informeren.
  • De zorggroepen dienen uiterlijk 15 maart a.s. de door huisartsenpraktijken gemaakte keuzes aan de zorgverzekeraars door te geven.
  • Huisartsenpraktijken die geen lid zijn van een zorggroep kunnen zich voor aanmelding voor de regioprestatie bij LHV-Huisartsenkring Zuidoost Brabant melden, door een mail te sturen naar huisartsenkringzob@lhv.nl.
  • VGZ en CZ zetten vervolgens half maart het addendum in de digitale contracteeromgeving voor de huisartsenpraktijken die deelnemen aan de regioprestatie klaar. Nadat u dit addendum digitaal ondertekend heeft, kunt u vervolgens het bijbehorende tarief gaan declareren, met terugwerkende kracht per 1-1-2018

Een uitgebreide omschrijving van de inhoud vindt u hier: borging wijkgerichte samenwerking - palliatieve zorg.