Vluchtelingen

 
 
Vluchtelingen
De vluchtelingencrisis raakt ook de huisartsenzorg. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen crisisnoodopvang en reguliere opvang van vluchtelingen.

Onderscheid crisisnoodopvang en reguliere opvang
Crisisnoodopvang betreft opvang voor maximaal 72 uur. De gemeente regelt de locatie en is verantwoordelijk voor de (spoedeisende) huisartsenzorg. De kring heeft een rol in de communicatie. Zie bijgevoegd schema.
Reguliere opvang is opvang voor langere tijd. Hiervoor zijn het GCA en COA verantwoordelijk. Huisartsen die betrokken zijn bij de medische zorg voor asielzoekers worden door het GCA ingeschakeld.

Asielzoekers en infectierisico
Het RIVM heeft een landelijke rol rond onder andere infectieziektebestrijding. Specifiek voor vragen omtrent asielzoekers en het risico van infectieziekten voor het algemeen publiek, vrijwilligers en anderen is er een pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

Factsheet Pharos reguliere opvang
Pharos heeft samen met een deskundige huisarts en een arts infectieziektenbestrijding van een GGD, en in overleg met het RIVM, antwoorden geformuleerd op de meest voorkomende vragen van zorgverleners. Deze informatie betreft reguliere opvang van asielzoekers, niet de crisisnoodopvang. Bijgaand ontvangt u een link naar deze factsheet.

Tolkendienst
Het al dan niet -kosteloos- gebruik kunnen maken door huisartsen van een tolkdienst is vanaf 1 mei 2017 gewijzigd. VWS vergoedt onder strikte voorwaarden bv. het gebruik van een tolkdienst voor recente statushouders. Het Achterstandsfonds Zuidoost Brabant vergoedt ad hoc telefoondiensten. Om u het wat makkelijker te maken zicht te krijgen op wanneer en hoe u een gratis tolkdienst kunt inschakelen is dit overzicht gemaakt.