Informatie voor mentees

 

Hoe werkt het mentorschapsprogramma in de praktijk?

Wat is een mentor?
Een mentor is een meer ervaren huisarts die door een professionele relatie met zijn/haar mentee begeleiding, kennis, inzicht, perspectieven en gelegenheden biedt voor de professionele ontwikkeling van de mentee.

Wat houdt mentorschap ‘voor huisartsen door huisartsen’ in?
Het mentorschap gaat uit van het enthousiasme om als meer ervaren huisarts vrijwillig een tijd (max. 9 maanden, frequentie max. 1 keer per zes weken) ‘op te lopen’ met een jongere collega. Leden van de huisartsenkring kunnen zich opgeven als mentor of mentee. De huisartsenkring betaalt de procesfacilitator en andere randvoorwaarden die nodig zijn voor het mentorschap. De kosten voor deelname als mentee vindt u onder ‘praktische informatie’.

Wat is het voordeel van een mentor?

 • Een mentorschapsrelatie kan van waarde zijn omdat u:
 • tijd neemt voor reflectie in het werk van alledag.
 • iemand hebt die de tijd neemt om te luisteren en er voor u is.
 • dilemma’s en problemen met een vertrouwd persoon kan bespreken.
 • de zienswijze van een ander hoort; dit kan uw eigen opvattingen verbreden.
 • tijdens het mentorschap als mentee en mentor van elkaar leert.
 • op basis van het mentorschapstraject vervolgacties kunt ondernemen 

Hoe lang duurt de mentorschapsrelatie?
De mentorschapsrelatie heeft een duidelijk begin en eind. De relatie begint zodra de mentee zijn/haar leerdoelen in een kort mentorschapsplan (één A4) heeft uitgewerkt en u beiden een intentieverklaring ondertekend heeft. De frequentie van bijeenkomsten spreekt u onderling af, deze hangt ook af van de leerdoelen. Eenmaal per zes-acht weken anderhalf uur kan een mooi uitgangspunt zijn. De mentorschapsrelatie heeft de duur van maximaal negen maanden. Het traject start in februari 2021.

Wat is nodig om een mentee te zijn?

De mentee:

 • Wil leren en zich ontwikkelen en stelt zich open voor feedback.
 • Is open over zijn/haar doelen, verwachtingen, uitdagingen en zorgen.
 • Komt voorbereid naar sessies met te bespreken onderwerpen.
 • Maakt de agenda en stelt doelen.
 • Luistert actief en stelt vragen.
 • Heeft respect voor de tijd van de mentor.
 • Houdt de mentor op de hoogte van zijn/haar ontwikkeling.
 • Geeft feedback over wat wel en niet werkt in de mentorschapsrelatie.

Wat mag u van een mentor verwachten?
De mentor onderhoudt een professionele relatie met u die uit gaat van onderling vertrouwen. De mentor is een ervaren en enthousiast persoon die zijn/haar kennis en ervaring deelt met een minder ervaren collega (mentee). De mentor helpt de mentee bij de ontwikkeling van kennis, ervaring, vaardigheden, persoonlijke en professionele groei. 

Een mentor:

 • Zorgt voor een veilige, vertrouwelijke, open sfeer en oordeelt niet. 
 • Is een goede luisteraar, stelt vragen en houdt de discussie op gang.
 • Geeft de mentee positieve ondersteuning en moedigt onafhankelijkheid aan.
 • Fungeert als rolmodel: deelt open en eerlijk uit eigen ervaring zijn geleerde lessen.
 • Plant ruimte in zijn agenda zodat hij/zij ongestoord tijd kan doorbrengen met de mentee.
 • Blijft toegankelijk, toegewijd en betrokken zolang het mentorschap duurt.
 • Heeft minimaal vijf jaar (recente) ervaring als huisarts (niet praktiserende huisartsen kunnen zich als mentor aanmelden als zij maximaal twee jaar geleden gestopt zijn met werken).

Iedere mentorschapsrelatie is uniek. De relatie heeft als basis wederzijds respect, openheid en eerlijkheid, zowel de mentor als mentee kan zichzelf zijn. De kwaliteit van zo’n relatie is cruciaal voor de uitkomsten. De mentor luistert actief en daagt de mentee uit in onafhankelijk denken, hij/zij lost geen problemen van de mentee op.

Wat doet de procesfacilitator?
Omdat de waan van de dag een grote afleider kan zijn voor het mentorschap, begeleidt een ervaren procesfacilitator de mentoren en mentees. Zij verzorgt allereerst de basistraining voor de mentoren. De procesfacilitator legt de binnengekomen aanmeldformulieren van mentoren en mentees naast elkaar en zorgt voor een eerste ‘matching’. Vervolgens vindt een kennismakingsgesprek tussen mentor en mentee plaats. Er vindt een vervolg plaats als beiden denken dat de mentor de mentee goed kan begeleiden bij het behalen van de persoonlijke doelen. De mentee en mentor ondertekenen de intentieverklaring en stellen het mentorschapsplan vast. Dit sturen ze aan de procesbegeleider. De mentoren en mentees starten vervolgens aan het mentorschapstraject. De procesfacilitator blijft hierbij op afstand. Beide partijen kunnen de procesfacilitator bellen/mailen voor evt. vragen. Ongeveer vier maanden na de start van het traject zal de procesfacilitator contact opnemen met de mentoren en mentees voor een korte tussenevaluatie. Vervolgens vinden er meestal nog drie tot vier gesprekken plaats en volgt de eindevaluatie.

De procesfacilitator:

 • Is een onafhankelijk meedenker, kijkt op afstand mee
 • Is beschikbaar voor vragen.
 • Richt zich op het proces en biedt hierbij hulp en ondersteuning.
 • Is gedurende het mentorschap een aanspreekpunt voor beide huisartsen.
 • Is alert op het doorlopen van de fasen van het mentorschapsplan.
 • Speelt desgewenst een coachende rol in de relatie tussen beide huisartsen.
 • Reikt technieken, checklists, tips en ondersteuning aan. 
 • Verzorgt een korte basistraining voor de mentoren.
 • Is een liaison tussen de huisartsenkring en de deelnemers aan het mentorschap (v.w.b. het proces). De procesfacilitator neemt niet deel aan de mentorschap-sessies.

Praktische informatie
Doelgroep: Jonge huisartsen (minder dan 10 jaar werkervaring).
Kosten: € 150 voor deelname aan mentorschapstraject. 

De kosten voor het mentorschapsprogramma bestaan uit:

 • Mentorschapstraining voor mentoren (inclusief locatie)
 • Inzet procesfacilitator
 • Ondersteuning vanuit regiobureau (administratief en beleidsmatig)

Van u wordt een bijdrage van € 150 gevraagd. De overige kosten komen voor rekening van de kring. Het mentorschapsprogramma is voor en door huisartsen; de mentoren verlenen belangeloos hun medewerking.

Bent u enthousiast over deelname aan het mentorschapsprogramma en wilt u meer informatie?
Wilt u meer informatie over het mentorschap en de bijbehorende begeleiding door de procesfacilitator, dan kunt u contact opnemen met Majorie van der Cingel, via de mail mentorschap@lhv.nl of voor meer organisatorische vragen over de opzet van het mentorschap: Berdien van den Heuvel, senior beleidsmedewerker LHV-Huisartsenkring Zuidoost Brabant: b.vandenheuvel@lhv.nl

Aanmelden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging. Aan het mentorschapsprogramma kunnen ongeveer tien mentees deelnemen. Als er meer inschrijvingen zijn, maakt de procesfacilitator een keuze uit de aanmeldingen. Deze keuze is gebaseerd op de kans om een succesvolle match te maken met één van de mentoren. U ontvangt voor eind januari 2021 bericht over uw definitieve deelname aan het mentorschapsprogramma. Naar aanmeldformulier: AANMELDEN

Betaling
Bij definitieve deelname aan het mentorschap ontvangt u een factuur van € 150.

Copyright
Het ontwikkelde materiaal voor het mentorschapsprogramma is eigendom van de LHV en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.