Jaarplan, begroting en jaarrekening

 

Als bestuurder van een stichting, vereniging of coöperatie is het van belang te weten hoe een meerjarenbegroting en een jaarplan tot stand komen. Maar ook welke informatie deze documenten horen te bevatten. Want een goede begroting draagt bij aan het bereiken van uw doelen.

Leerdoel

In deze cursus leert u hoe de meerjarenbegroting en het jaarplan een maximaal toegevoegde waarde kunnen creëren voor de organisatie waarvan u bestuurder bent. Deze scholing is hiermee een natuurlijk vervolg van de scholing 'Balanslezen voor penningmeesters.

Inhoud

Het maken van een meerjarenbegroting en een jaarplan worden nog vaak gezien als doel op zich. Een goed opgezette meerjarenbegroting, zeker als dat wordt uitgewerkt in een jaarplan, dwingt echter tot nadenken over het komende jaar en de jaren daarna. Ook maakt het de financiële gevolgen van verwachte gebeurtenissen inzichtelijk, wordt sturen en besturen eenvoudiger en is het een middel om het beleid te onderbouwen.

Deze scholing is primair ontwikkeld voor huisarts-bestuurders maar biedt ook interessante vaardigheden voor alle huisartsen. Dus schroom niet om u in te schrijven of een incompany training aan te vragen.

Praktische informatie

DoelgroepHid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie3 punten
KostenLeden € 250,- / Niet-leden € 550,-
Contact

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480072 / 06-28760293.

Programma

Aan de orde komen: 

  • het begrotingsproces, inclusief het jaarplan;
  • de onderdelen van de begroting en het jaarplan;
  • de onderlinge samenhang;
  • waarderingsgrondslagen;
  • het lezen, begrijpen en de interpretatie van de begroting en het jaarplan ten opzichte van de realisatie.
Trainer(s)
Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie

Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.