Bestuur

 
Het Kringbestuur Zuidoost Brabant werkt op basis van het model 'besturen op afstand' en kent een portefeuilleverdeling.

U vindt hier een pdf-document met uitleg over de rol, taak en profiel van kringbestuurder.

v.l.n.r. Misja Cremers, Anoek Nietsch, Maurits Westein