Bestuur

 
 
Het Kringbestuur Zuidoost Brabant bestaat momenteel uit drie leden; een vierde functie is vacant. Het Kringbestuur werkt op basis van het model 'besturen op afstand' en kent een portefeuilleverdeling.

U vindt hier een pdf-document met uitleg over de rol, taak en profiel van kringbestuurder.

Wim Heres, voorzitter

Wim Heres 

 • Afgevaardigde LHV LedenRaad 
 • Opleidingen (ROC, Fontys, KIEZ-E) 
 • Kwaliteitsbeleid (voorzitter Kwaliteitsraad, contactpersoon Stichting KOH, landelijk kwaliteitsoverleg) 
 • Gemeenten
 • GGD samenwerkingsverband illegalenzorg 
 • Bestuurlijk Netwerk Huisartsenorganisaties
 • Zorgbelang Brabant

Marianne Zweipfenning-Martens

 • Plaatsvervangend afgevaardigde LHV LedenRaad
 • Transmurale stichtingen/ziekenhuizen 
 • Spoed-/acute zorg 
 • Ouderenzorg
 • Palliatieve zorg
 • Achterstandsfonds 

Maurits Westein

 • Plaatsvervangend afgevaardigde LHV LedenRaad
 • ICT
 • Zorgverzekeraars
 • GGZ