Bestuur

 
 
Het Kringbestuur Zuidoost Brabant werkt op basis van het model 'besturen op afstand' en kent een portefeuilleverdeling.

U vindt hier een pdf-document met uitleg over de rol, taak en profiel van kringbestuurder.

Marianne Zweipfenning-Martens

 • Afgevaardigde LHV LedenRaad
 • Transmurale stichtingen/ziekenhuizen 
 • ROAZ - HaROP 
 • Ouderenzorg
 • Palliatieve zorg
 • Achterstandsfonds 
 • Bestuurlijk Netwerk Huisartsenorganisaties

Maurits Westein, voorzitter

 • Afgevaardigde LHV LedenRaad
 • ICT
 • Zorgverzekeraars
 • ANW-zorg
 • GGZ
 • Bestuurlijk Netwerk Huisartsenorganisaties
 • GGD
 • Scholingsorganisaties

Anoek Nietsch

 

 • Wagro
 • ANW-zorg