Bestuur

 
 
Het Kringbestuur Zuidoost Brabant werkt op basis van het model 'besturen op afstand' en kent een portefeuilleverdeling.

U vindt hier een pdf-document met uitleg over de rol, taak en profiel van kringbestuurder.

Maurits Westein, voorzitter

 • Afgevaardigde LHV LedenRaad (roulerend)
 • Financiële zaken
 • Huisartsenorganisaties
 • ICT
 • Ouderenzorg
 • GGD
 • Gemeenten - sociaal domein
 • Spoed-/acute zorg

Marianne Zweipfenning

 

 • LHV LedenRaad afgevaardigde (roulerend)
 • Palliatieve zorg
 • GHOR/ HaROP / ROAZ
 • Ziekenhuizen / Transmurale stichtingen

Anoek Nietsch

 

 • LHV LedenRaad afgevaardigde (roulerend)
 • Wagro
 • Kwaliteitsbeleid
 • Spoed-/acute zorg
 • Palliatieve zorg

 

Christian de Groot

 • LHV LedenRaad afgevaardigde (roulerend)
 • Huisartsenorganisaties
 • Ziekenhuizen
 • GGZ
 • Zorgverzekeraars
 • Ouderenzorg
 • Gemeenten - sociaal domein

Misja Cremers

 • LHV LedenRaad afgevaardigde (roulerend)
 • Zorgverzekeraars
 • ICT
 • Patiëntenorganisaties
 • Arbeidsmarkt
 • Achterstandsfonds