Ledenraad

 
 
De LedenRaad is het hoogste orgaan van de Huisartsenkring en heeft met betrekking tot de gang van zaken bij de Huisartsenkring de uiteindelijke zeggenschap en eindverantwoordelijkheid.

In 2017 zal er drie keer een thema-/discussieavond worden gehouden. Eén of twee thema's op de agenda ondersteund door een discussienotitie en eventueel een gast(spreker).

Ten behoeve van input voor de bespreking van de landelijke LedenRaad agenda, wordt HAweb gebruikt en wordt er, indien nodig c.q. gewenst, de discussieavond met een half uur verlengd.

De data voor 2017 zijn als volgt:
- dinsdag 21 februari
- dinsdag 13 juni
- dinsdag 31 oktober 

Aanvang 19:30 uur, locatie Strijp-Z te Eindhoven.