Vertegenwoordiging

 
 
De beroepsgroep wordt door kringbestuurders en/of huisarts-afgevaardigden vertegenwoordigd in diverse gremia. Onderstaand een overzicht:

Transmurale stichtingen  
HaCa Paul Wouda
Francisca Wittkämper
Quartz Amely Overmars
Geert Oerlemans
TransMáx Marianne Zweipfenning-Martens
Stichting KOH  
Raad van Toezicht Jos Schelfhout
Lidwien Bernsen
RZCC
Dagelijks bestuur Peter Meulesteen
Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant
Stuurgroep Marianne Zweipfenning-Martens
Kwaliteitsraad
Leden Jos Dijkmans
Peter Lucassen
Corien van der Sluijs
Marjolein Oerlemans
Achterstandsfonds Zuidoost Brabant
Stuurgroep Helmond Contactpersoon CZ
Rob Linssen
Lex Bos
Stuurgroep Eindhoven Lisette Vogels
Dirk Heijl
Marijke Botden