Regionale Partners

 
Naast de belangenbehartiging en ledenservice, is regionale beleidsvorming, visieontwikkeling en regionale vertegenwoordiging van huisartsen belangrijk.