Diagnostiek voor U

 

Diagnostiek voor U is een gecertificeerde, veelzijdige organisatie die diagnostische en ondersteunende werkzaamheden verricht voor de eerstelijnsgezondheidszorg (o.a. huisartsen, verloskundigen en Penitentiaire Inrichtingen).